• Mikao Usui: Fondateur du Usui Reiki Ryo-ho
  1er président de la Usui Reiki Ryo-ho Gakkai

 • Kanichi Taketomi
  3e président de la Usui Reiki Ryo-ho Gakkai

 • Kimiko Koyama
  6e présidente de la Usui Reiki Ryo-ho Gakkai

 • Hirishi Doi: Fondateur du Gendai Reiki Ho
  Président de l’association de Gendai Reiki

 • Begona Gonzalez

 • Guillaume Sigaud

 • Pascal Wallyn